دهک  | dehak
مؤسسه تحقیقات جنگل ها Archives | دهک | dehak
  • بارندگی‌ها سایه بی‌آبی را سبک نکرد
  • برف و باران این روزها سراسر کشور را درمی نوردد اما بر اساس آمارهای رسمی هنوز هم در خشک‌ترین سال تاریخ آب کشور از زمانی که آمار آن در دسترس بوده به سر می‌بریم. شعار سال: درختان و باغ‌ها از بین رفتند، کشاورزان خسارت دیدند، بسیاری در جاده ماندند و حتی برق برخی شهرها برای […]