دهک  | dehak
لایحه هوای پاک Archives | دهک | dehak
  • از اجرای چالش بی زباله تا آموزش محیط بانان
  • معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گزارش عملکرد خود را در نیمه دوم سال ۹۶ منتشر کرد که تدوین دستورالعمل برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا جهت تدوین آیین‌نامه لایحه هوای پاک، آموزش سه گانه محیط‌بانان وتدوین و اجرای طرح بی‌زباله از جمله مهمترین اقدامات است. شعارسال: معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت […]