دهک  | dehak
لایحه بودجه وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • بودجه وزارت جهاد کشاورزی کاهش یافت
  • دولت بودجه سال آینده وزارت جهاد کشاورزی را بیش از ۲۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال پیش بینی کرده است که این عدد نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷، هزار و ۳۵۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال کاهش داشته است.