دهک  | dehak
لاهیجان Archives | دهک | dehak
  • کلون جدید باغبانی در کشور معرفی شده است
  • رئیس موسسه علوم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۳۰ کلون جدید باغبانی طی چند سال اخیر به گونه های باغی کشور افزوده شده است. شعارسال: داراب حسنی در حاشیه معرفی رئیس جدید پژوهشکده چای کشور  بیان کرد: حدود ۳۰ رقم ارقام جدید طی هشت سال اخیر معرفی شده و سال گذشته ۲ رقم و امسال […]
  • باغ های چای برای برداشت چین بهاره آراسته شدند
  • معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور گفت: چایکاران با عملیات بهزراعی و آرایش بوته های چای به منظور برداشت محصول با کیفیت و کمیت بیشتر در چین بهاره، باغ های چای را آماده و آراسته کرده اند. شعارسال:معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور گفت: چایکاران با عملیات بهزراعی و آرایش بوته های چای به منظور […]