دهک  | dehak
سرعت تغییر اقلیم Archives | دهک | dehak
  • تغییر اقلیم در ایران
  • سرعت تغییر اقلیم دوبرابر از پیش بینی های اولیه جلو زد. شعار سال: سرعت تغییر اقلیم دوبرابر از پیش بینی های اولیه جلو زد. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار ——-، کدمطلب: ۶۸۲۵، www.iran-newspaper.com [ad_2] Source link