دهک  | dehak
سد سلیمان Archives | دهک | dehak
  • چراغی که خاموش‌ می‌شود
  • در چند سال اخیر که سایه خشک‌سالی بر اثر غفلت و کم‌عنایتی‌ها به بستر حیات کشور، رنگی از تشویش و نگرانی را بر آگاهان و دلسوزان این حوزه زده بود، دبیرکل خانه کشاورز، هشدارهای متعددی به همگان می‌داد. او در این هشدارها از بحران آب، ازدست‌رفتن ۸۰ درصد ذخایر آب زیرزمینی، در خطر قرارگرفتن تمدن […]