دهک  | dehak
سد ترکیبی زیرزمینی Archives | دهک | dehak
  • مقادیر ذخایر آب زیرزمینی در مناطق خشک افزایش می‌یابد
  • طرح الگوی ایجاد آب‌بندان و سد ترکیبی زیرزمینی و ارائه مدل اقتصادی با اندازه‌گیری کمیت و کیفیت جریان آب عملیاتی شد. شعارسال: با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشک‌سالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی؛ طرح الگوی ایجاد آب‌بندان و سد ترکیبی زیرزمینی و ارائه مدل اقتصادی با اندازه‌گیری کمیت و کیفیت جریان آب، به‌منظور افزایش […]