دهک  | dehak
سدهایی برای بی آبی Archives | دهک | dehak
  • بحران مدیریت منابع آبی کشور را به‌سوی خشکی خواهد برد
  • بحران آب در کشور محصول علل متنوعی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. هرکدام از این اجزا دارای کاستی‌هایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل می‌دهند. شعارسال:بحران آب در کشور محصول علل متنوعی است و این تنوع، […]