دهک  | dehak
سبوس های فله ای Archives | دهک | dehak
  • سبوس های فله ای آلوده به انواع میکروب ها
  • هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط ۳۰۰ گرم در روز یعنی معادل ۱۱۳ کیلوگرم در سال نان مصرف می‌کنند. بر اساس آمارهای ارائه شده بیش از ۹۰ درصد از خانواده‌های ایرانی از نان سنتی استفاده می‌کنند. شعارسال:هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط ۳۰۰ گرم در روز یعنی معادل ۱۱۳ کیلوگرم در سال نان مصرف می‌کنند. بر اساس […]