دهک  | dehak
سایت شناسنامه قانون Archives | دهک | dehak
  • قانون تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
  • طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شعار سال: نامه اعلام مغایرت (نامه شماره ۵۷۷۲/۱۰۰/۹۷ مورخ ۷/۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان) رییس محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۱۹۵۹۴/۵۶ […]