دهک  | dehak
سایت خبری مقاومتی نیوز Archives | دهک | dehak
  • کشت «گیاهان دارویی» مسیر سودآور اجرای عملیات آبخیزداری
  • ایران از نظر تنوع گیاهی رتبه اول جهانی را داراست؛ به طوری که تنوع گیاهی در کشور ۳ برابر کشورهای اروپایی است؛ همچنین که کشت گیاهان دارویی، یکی از روش های مهم آبخیزداری محسوب می شود. با این مختصات، توسعه کشت گیاهان دارویی در جنگل ها، مراتع، حوضه های آبخیز و مناطق دیم به عنوان […]
  • مدیریت یکپارچه عملیات آبخیزداری مهمترین راهکار تأمین منابع آبی
  • بسیاری از کشورهای جهان به دلیل نقش گسترده اجرای عملیات آبخیزداری در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی، به سمت اجرای آن حرکت کرده اند. مدیریت یکپارچه آبخیزداری از خسارات شدید تبخیر منابع آبی، کاهش آب در سفره های زیر زمینی، فرسایش خاک و نابودی منابع طبیعی جلوگیری می کند و مهم ترین راهکار در تأمین […]