دهک  | dehak
سازمان غذا و کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • ایران، غول کشاورزی منطقه
  • «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)» و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) جدیدترین گزارش مشترک «چشم‌انداز کشاورزی» خود را منتشر کردند. شعار سال: در این گزارش مشترک، پیش‌بینی‌هایی از چشم‌انداز ۱۰ساله بازار کالاهای کشاورزی و شیلات، همچنین روندها و چالش‌های این بخش در سطح کشورها، مناطق و جهان ارائه شده است (با تمرکز ویژه […]
  • رتبه یک ایران در یارانه غیرهدفمند
  • «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد» (فائو) در جدیدترین گزارش «امنیت غذا و تغذیه» برای منطقه خاورنزدیک و شمال آفریقا ضمن بررسی این موضوع، آمارهایی از تخصیص یارانه در ایران منتشر و آن را با کشورهای منطقه مقایسه کرده است. شعار سال: «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد» (فائو) در جدیدترین گزارش «امنیت غذا و […]