دهک  | dehak
دانش فنی Archives | دهک | dehak
  • اختلاف ۴۰ درصدی قیمت “تور پرورش ماهی در قفس” تولید داخل نسبت به نمونه خارجی
  • رئیس جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه سازمان شیلات با برخی از شرکت‌های نروژی برای توسعه پرورش ماهی در دریا قرارداد منعقد کرده است، گفت: این مسئله باعث می‌شود از کشور ارز خارج شود. ما نمی‌دانیم چرا وقتی توانمندی داخلی وجود دارد، باید با قیمت بالاتر از تولیدات خارجی استفاده شود. شعارسال: […]
  • کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی با هدف صادرات محصول ساخته شود
  • در کنار اهمیت همکاری های سفارتخانه های کشورمان در کشورهای هدف، غیبت شرکت های تولیدی بزرگ و صاحب نام برای صادرات، از بزرگ ترین مشکلات صنایع غذایی ایران برای باز شدن موانع صادراتی کشورمان است. شعارسال: مهدی معصومی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی اتاق ایران و مدیرعامل شرکت تلاونگ، در […]