دهک  | dehak
دانش بومی آب Archives | دهک | dehak
  • چهاردهمین شماره فصلنامه “گفت‌و‌گوی آب”
  • چهاردهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب منتشر شد. شعار سال: چهاردهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب با تاکیدی بر دانش بومی آب و نقش آن به عنوان پشتوانه تصمیم گیری و سیاست گذاری آب کشور توسط سردبیر آغاز می شود. سپس طی نوشتاری نگاهی منتقدانه به حکمرانی موجود آب کشور دارد. سپس به رابطه […]
  • مدیریت آبخوان به دست جوامع محلی- ارزیابی تجربه آندراپرادش هند
  • تجربه‌های فراوانی درباره شبکه‌های آبیاری، به ویژه کانال‌ها و مخزن‎ها وجود دارد و به شکل گسترده‌ای مطالعه شده‌اند. پارادایم مدیریت مشارکتی آبیاری در چند دهه اخیر با درجات متفاوت موفقیت، هم در سطح جهان و هم در هند تجربه شده است. شعار سال: مدیریت منابع آب به دست جوامع محلی به عنوان مکمل، و در برخی […]