دهک  | dehak
دانش بنیان Archives | دهک | dehak
  • ۴ ضربه اساسی برای حذف جهاد سازندگی
  • تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، حذف بیش از ۴۰ گردان مهندسی رزمی جهاد در پایان جنگ، حذف شورای مرکزی جهاد سازندگی و سرانجام ادغام جهاد در وزارت کشاورزی چهار ضربه اساسی برای حذف جهاد بودند. شعارسال: احیای جهاد سازندگی می‌تواند نقش مؤثری در زمینه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مانند مشارکت مردم در امر اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش […]