دهک  | dehak
دانش اقلیم‌شناسی برای عمل اقلیمی Archives | دهک | dehak
  • شعارهای روز جهانی هواشناسی (wmo) طی سال های متمادی
  • به مناسبت سوم فروردین روز جهانی هواشناسی، شعارهای روز جهانی هواشناسی (wmo) طی سال های متمادی جمع آوری شده که به ترتیب می بینید. به مناسبت سوم فروردین روز جهانی هواشناسی، شعارهای روز جهانی هواشناسی (wmo) طی سال های متمادی جمع آوری شده که به ترتیب می بینید: ۱۹۶۱٫ «هواشناسی، تم‌های عمومی» ۱۹۶۲٫ «مشارکت هواشناسی […]