دهک  | dehak
دانش آموختگان Archives | دهک | dehak
  • دانشکده های پرشمار کشاورزی ، چالش توسعه پایدار
  • عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی** در بخش پیشین به روند افزایش تصاعدی دانشکده‌های کشاورزی در خلال چهل سال گذشته در کشور و بنابراین فزونی نامتناسب دانش آموختگان این حوزه و آمار بالایی از آنها که جویای کار هستند اشاره شد. البته بحران بیکاری در بسیاری دیگر از رشته‌های دانشگاهی بچشم می‌خورد اما در این نوشتار تنها […]
  • وضعیت کشاورزی نگران کننده است
  • رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از عوامل توسعه را «آموزش های مهارتی دانش آموختگان» برشمرد و گفت: به دلیل غفلت از آموزش های مهارتی – ترویجی کشاورزان، وضعیت آینده این بخش نگران کننده است. شعار سال: «اسکندر زند» روز شنبه در مراسم معرفی برترین های آموزش های مهارتی در محل وزارت جهاد […]