دهک  | dehak
دانشگاه صنعتی شریف Archives | دهک | dehak
  • اختلاف ۴۰ درصدی قیمت “تور پرورش ماهی در قفس” تولید داخل نسبت به نمونه خارجی
  • رئیس جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه سازمان شیلات با برخی از شرکت‌های نروژی برای توسعه پرورش ماهی در دریا قرارداد منعقد کرده است، گفت: این مسئله باعث می‌شود از کشور ارز خارج شود. ما نمی‌دانیم چرا وقتی توانمندی داخلی وجود دارد، باید با قیمت بالاتر از تولیدات خارجی استفاده شود. شعارسال: […]