دهک  | dehak
دانشگاه تهران Archives | دهک | dehak
  • دیدگاه وزارت نیرو در خصوص آبخیزداری، دیدگاهی صرفاً فنی است
  • یک استاد دانشگاه تهران گفت:دیدگاه وزارت نیرو در خصوص آبخیزداری، دیدگاهی صرفاً فنی است.
  • پذیرش کنوانسیون UPOV پای جاسوسان را به کشور باز می‌کند
  • عضو بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی کرج گفت: با کنوانسیون UPOV نمایندگی‌هایی می‌تواند شکل بگیرند و مانند هسته‌ای پای جاسوسان را به کشور باز کند. شعارسال: فاطمه شاهسوند، مسئول خواهران بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج  گفت: بنگاه کنوانسیون upov مربوط به یک مسونیتی هست که به بهنژادگرانی که یک بذر […]
  • ۲۶۱ میلیون دلار روزانه خسارت ناشی از تعطیلات بر اثر ریزگردهاست
  • مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه براساس تولید ناخالص داخلی استان‌ها روزانه حدود ۲۶۱ میلیون دلار ضرر ناشی از تعطیلات ریزگردهاست، گفت: طرح‌های توسعه‌ای افغانستان در حوزه هیرمند و هریررود می‌تواند برای ایران مشکل آفرین باشد. شعارسال:مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با […]