دهک  | dehak
دانشگاه تربیت مدرس Archives | دهک | dehak
  • دبیرخانه تاسیس سازمان نظام مهندسی محیط زیست تشکیل شد
  • رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار از ایجاد دبیرخانه تاسیس سازمان نظام مهندسی محیط زیست در این پژوهشکده خبر داد. شعارسال: جلسه مشورتی ایجاد سازمان نظام مهندسی محیط زیست با حضور نمایندگان دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل شد. در این جلسه امید بزرگ حداد، رئیس پژوهشکده محیط زیست […]