دهک  | dehak
دانشکده محیط بانی Archives | دهک | dehak
  • طرح قانون حمایت از محیط بانان در کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد
  • رئیس سازمان محیط زیست کشور از ارائه طرح قانون حمایت از محیط بانان در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری این قانون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد : شعارسالرئیس سازمان محیط زیست کشور از ارائه طرح قانون حمایت از محیط بانان در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد […]