دهک  | dehak
دانشجوی کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • وضعیت کشاورزی نگران کننده است
  • رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از عوامل توسعه را «آموزش های مهارتی دانش آموختگان» برشمرد و گفت: به دلیل غفلت از آموزش های مهارتی – ترویجی کشاورزان، وضعیت آینده این بخش نگران کننده است. شعار سال: «اسکندر زند» روز شنبه در مراسم معرفی برترین های آموزش های مهارتی در محل وزارت جهاد […]