دهک  | dehak
دام های اهلی Archives | دهک | dehak
  • تکمیل مستندات وجود پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده خاییز
  • رئیس اداره حفاظت محیط زیست کهگیلویه گفت: پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین گونه‌های جانوری گربه سانان است که بومی غرب آسیا بوده و در فهرست جانوران در معرض خطر انقراض ‘ آی‌یوسی‌ان ‘ قرار دارد. شعارسال: پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین گونه‌های جانوری گربه سانان است که بومی غرب آسیا بوده و در فهرست جانوران […]