دهک  | dehak
دامپزشکي Archives | دهک | dehak
  • ضرورت ارائه خدمات براي صدور گواهي و مجوزهاي مورد نياز کالاهاي اساسي
  • معاون توسعه بازرگاني و صنايع کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي بر ضرورت ارائه خدمات بدون وقفه براي صدور گواهي ها و مجوزهاي مورد نياز تامين کالاهاي اساسي تاکيد کرد. شعار سال: علي اکبر مهرفرد با صدور نامه اي خطاب به روساي سازمان هاي حفظ نباتات و دامپزشکي کشور و همچنين روساي سازمان هاي جهاد کشاورزي استان […]