دهک  | dehak
دامداری گوسفند مرکز آمار ایران Archives | دهک | dehak
  • تعداد دام سبک در دامداری‌های کشور افزایش یافت
  • بر اساس طرح آمارگیری، در مهرماه۹۷ تعداد ٣٧.٥ میلیون رأس گوسفند و بره و ١٤.٥ میلیون رأس بز وبزغاله در دامداری‌ها موجود بوده که نسبت به مهرماه ۹۳ به‌ ترتیب ٢٠درصد و ١٧.٦درصد افزایش یافته است.