دهک  | dehak
دامداران صنعتي Archives | دهک | dehak
  • خرید حمایتی شیر در پنج استان کشور ادامه دارد
  • رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی: خرید حمایتی شیر خام با میانگین قیمت هر کیلو ۱۳۰۰ تومان در ۵ استان کشور همچنان ادامه دارد. شعارسال: خريد حمايتي شير در ۵ استان کشور ادامه داردحسين صفايي با اشاره به اينکه قيمت هر کيلو شير خام در سال هاي ۹۳-۹۲ کمتر از ۱۱۱۰ تومان بود و اين مسئله […]