دهک  | dehak
داشت ذرت Archives | دهک | dehak
  • نبود کود اوره در شوش، هفت هزار کشاورز را متضرر می‌کند
  • شعار سال: کشاورزان شهرستان شوش ازجمله کشاورزان شهرک بهرام این شهرستان به‌خاطر فقدان کود اوره به قیمت دولتی، در پیشبرد کشت و کارشان با مشکل مواجه شده‌اند. عبدالرحیم رحیمی‌نیا (رییس انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شوش) در این‌باره گفت: بحران کنونی ناشی از گران بودن کود اوره و نبود آن به قیمت دولتی، محدود به کشاورزان […]