دهک  | dehak
داریوش یوسفی کبریا Archives | دهک | dehak
  • نحوه توزیع آب در دریای خزر ناپایدار است
  • مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: نحوه توزیع آب در دریای خزر ناپایدار است. شعارسال: «داریوش یوسفی کبریا» در خصوص بهترین راهکار برای برطرف کردن آلودگی در دریای خزر اظهار کرد: یکی از بهترین راهکارها پایش رودخانه‌هاست و این که نباید اجازه داد تا آلودگی بیشتری از طریق رودخانه‌ها وارد دریا شود. […]
  • ایران آلودگی نفتی در دریای خزر ندارد
  • مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: آلودگی در درون دریا بیشتر بر اثر آلودگی نفتی ایجاد می‌شود که ایران هیچگونه آلودگی نفتی بر اثر برداشت نفت در حوزه خود ندارد. شعار سال: مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: آلودگی در درون دریا بیشتر بر اثر آلودگی نفتی ایجاد می‌شود که […]