دهک  | dehak
داریوش شهریاری Archives | دهک | dehak
  • انتقال فناوری به بخش کشاورزی مهم‌ترین هدف صندوق پژوهش و فناوری
  • شعارسال: داریوش شهریاری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی، درباره اهداف راه‌اندازی این صندوق  گفت: صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با تولی‌گری سازمان حمایت از تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و براساس ماده ۱۲ قانون تأسیس وزارت جهاد کشاورزی و همچنین طی دو سال تحقیق […]