دهک  | dehak
داروهای نوترکیب Archives | دهک | dehak
  • مجوز رییس‌جمهور برای تولید بیشتر «محصولات تراریخته» در ایران
  • یکی دیگر از بندهای این مصوبه “تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی” بوده و در عین حال مقرر شده “حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی” نیز در دستور کار قرار بگیرد. شعار سال: یکی از دستاوردهای فناوری زیستی نوین، تولید […]