دهک  | dehak
دارآباد Archives | دهک | dehak
  • ناکامی در ببرآوری برای جنگل های مازندران
  • طرح احیاء و تکثیر ببر مازندران به همان سرعتی که در اواخر دهه ۸۰ مطرح شده بود، به علت نداشتن پشتوانه علمی و تحقیقاتی سریع فراموش شد و تنها دستاورد آن برای مازنی ها ساخت ۲ سایت بلااستفاده در ۲ نقطه استان بوده است. شعارسال: کارشناسان محیط زیست و جانورشناسان مهم ترین مشکل این طرح […]