دهک  | dehak
خوشه طلایی Archives | دهک | dehak
  • رقص خودکفایی خوشه‌های طلایی در تندباد تحریم‌ها
  • در تمامی کشورهای جهان تولید محصولات استراتژیک، مانند گندم مورد حمایت دولت قرار دارد و دولتمردان از کشاورزان برای تأمین و حفظ امنیت غذایی کشورشان حمایت می‌کنند. به‌همین دلیل خرید تضمینی گندم را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تداوم تولید این محصول در کشور به‌حساب آورد. شعار سال: در تمامی کشورهای جهان تولید محصولات استراتژیک، […]