دهک  | dehak
خورشید Archives | دهک | dehak
  • یخبندانی غیر منتظره در انتظار ساکنان کره زمین
  • انرژی خورشید برای رشد گیاهان و ادامه حیات در کره زمین ضروری است، اما کارشناسان بروز دگرگونی‌هایی در انرژی این ستاره مرکزی در منظومه شمسی را اجتناب ناپذیر اعلام کرده اند.  شعارسال: کارشناسان اعلام کرده اند در سال ۲۰۵۰ میلادی امکان دارد خورشید به شکل غیرعادی دمای پایینی پیدا کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند ستاره خورشید […]