دهک  | dehak
خورشیدگاز گلخانه ای Archives | دهک | dehak
  • آينده‌نگر باشيم و به انرژي‌هاي پاک فکر کنيم
  • خرداد سال پيش حدود يک هفته در جهان‌نما زندگي کردم. از کردکوي، نرسيده به گرگان، چهار، پنج ساعت کوه‌نوردي مي‌کني تا به دشتي زيبا مي‌رسي؛ وسيع، حيرت‌انگيز و طبيعي؛ بدون آپارتمان، دود ماشين و ترافيک. صداي بلبل و پرندگان ديگر را در آنجا مي‌شنوي و طبيعت بکر را مي‌بيني. شعار سال: خرداد سال پيش حدود يک […]