دهک  | dehak
خوراک صنعتی Archives | دهک | dehak
  • حمل و نقل خوراک سنتی، عامل شیوع بیماری های دام و طیور
  • شعارسال: مکاتبات رسمی دولت در راستای استفاده از غذای صنعتی دام، طیور و آبزیان و ترویج آن در میان پرورش دهندگان از سال ۹۳ آغاز شد. از آن زمان تاکنون با توجه به موارد اجرا شده موفقیت هایی هم به دست آمد. مرغداران زیادی که مصرف غذای صنعتی را در واحدهای پرورش ترجیح می دهند […]