دهک  | dehak
خود کفایی تولید گندم Archives | دهک | dehak
  • تأملی بر رشد بخش کشاورزی پس از انقلاب
  • بخش کشاورزی پس از پیروزی انقلاب افزایش تولید و سهم روز افزونی از درآمدهای ارزی را به همراه داشته است. شعارسال:بخش کشاورزی پس از پیروزی انقلاب افزایش تولید و سهم روز افزونی از درآمدهای ارزی را به همراه داشته است. بررسی شرایط اقتصادی ایران در دهه منتهی به ۵۷ و مقایسه آن با سه دهه […]