دهک  | dehak
خود مصرفی Archives | دهک | dehak
  • آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم
  • یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمارها، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود ۴ هزار میلیارد تومان خریداری شده است. شعارسال: اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: براساس آخرین آمارها، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود ۴ هزار […]