دهک  | dehak
خودکفایی پنبه Archives | دهک | dehak
  • ظرفیت خودکفایی و تناوب کشت پنبه در تولید بیشتر محصولات
  • رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: در صورت حمایت دولت از کشت پنبه تا سه سال می‌توان به خودکفایی این محصول مهم و راهبردی دست یافت. شعارسال: قربانعلی روشنی، با بیان اینکه نیمی از پنبه مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، افزود: تولید پنبه از سال ۸۳ با کاهش روبرو شده است. […]