دهک  | dehak
خودروهای شخصی Archives | دهک | dehak
  • سه درصد آلودگی هوای تهران ناشی از خودروهای شخصی است
  • آلودگی هوای تهران، هر روز شدیدتر می‌شود، سرمای هوا هم مزید بر علت شده و با بروز پدیده وارونگی دما، وخامت اوضاع را چند برابر کرده است. شعار سال: پیشرفت تکنولوژی و شکل گیری فناوری های نوین زندگی بشر را با تحول های اساسی روبرو ساخت و این امر سبب شکل گیری تغییرهای اقلیمی و […]