دهک  | dehak
خودتحریمی غذایی Archives | دهک | dehak
  • الحاق به کنوانسیون UPOV؛ کشت بذر وارداتی، برداشت محصول وابستگی!
  • شعار سال: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی(UPOV) قرار است این هفته در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. به گفته کارشناسان الحاق ایران به این کنوانسیون آسیب های متعددی برای کشور در پی دارد. داود داداشی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی به برخی آسیب های الحاق ایران به کنوانسیون مذکور اشاره […]