دهک  | dehak
خلیل نیک شاد Archives | دهک | dehak
  • خلیل نیک شاد رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل شد
  • آقای مهندس”خلیل نیک شاد” به عنوان ” رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل” منصوب شد. شعار سال: طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، آقای مهندس”خلیل نیک شاد” به عنوان ” رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل” منصوب شد. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت شرکت کشت و صنعت […]