دهک  | dehak
خطوط انتقال آب Archives | دهک | dehak
  • سه گام اساسی ایالت کالیفرنیا در حل بحران کم‌آبی
  • شعار سال: ایالت کالیفرنیا یکی از بزرگ‌ترین ایالت‌های آمریکا است که در غرب این کشور واقع شده است. این ایالت در چند سال اخیر با بحران شدید آب روبرو بوده است. به همین منظور و به دلیل مقابله با خشکسالی گسترده و بی سابقه، جری براون فرماندار این ایالت، چهار سال قبل دستورالعمل کاهش مصرف […]
  • سه گام اساسی ایالت کالیفرنیا در حل بحران کم‌آبی
  • شعار سال:ایالت کالیفرنیا یکی از بزرگ‌ترین ایالت‌های آمریکا است که در غرب این کشور واقع شده است. این ایالت در چند سال اخیر با بحران شدید آب روبرو بوده است. به همین منظور و به دلیل مقابله با خشکسالی گسترده و بی سابقه، جری براون فرماندار این ایالت، چهار سال قبل دستورالعمل کاهش مصرف را […]