دهک  | dehak
خطرناک ترین عقرب های ایران Archives | دهک | dehak
  • تجارت سیاه میلیاردی با سلاح کَژدُم
  • این روزها سودجویان تیشه به زندگی عقرب‌ها زده‌اند و برای کسب منفعت بیشتر این موجودات را صید می‌کنند. شعارسال: زمانی که به کویر می‌رویم علاوه بر گرما، تشنگی، فرو رفتن در باتلاق‌های شن و گودال‌های مخفی باید مراقب موجوداتی مانند مار‌ها و عقرب‌ها باشیم که به ما نزدیک نشوند، چراکه برخی از این حشرات نیش […]