دهک  | dehak
خطرات امنیتی Archives | دهک | dehak
  • عدم مدیریت صحیح در بحران آب، خطرات امنیتی در پی دارد
  • رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران گفت: مهم ترین مشکل در تامین آب کاهش سطح اعتماد عمومی است به همین دلیل است که با کوچکترین تغییر شاهد افزایش نارضایتی عمومی هستیم که موضوع بسیار خطرناکی است و می تواند بحث آب را امنیتی کند. شعارسال: دکتر مسعود تابش کارشناس آب و استاد دانشکده […]