دهک  | dehak
خشک شدن دریاچه Archives | دهک | dehak
  • دریاچه‌های در حال خشک شدن در دنیا کدامند؟
  • شعارسال: یکی از مشکلات جمعیت ۷ میلیارد نفری و در حال افزایش زمین این است که آب زیادی برای تامین نیاز این جمعیت لازم است. ما از آب برای نوشیدن، تهیه غذا، تولید انرژی، تولید محصولات، استخراج مواد معدنی خام از زمین و هر چیز دیگری در این میان استفاده می‌کنیم. به طور متوسط یک […]