دهک  | dehak
خشکی هامون و هیرمند Archives | دهک | dehak
  • درخواست از سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه بیشتر به محیط‌زیست
  • عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه، منابع بیشتری را به محیط‌زیست اختصاص دهد زیرا طی سال‌های اخیر در حق محیط‌زیست کم لطفی شده است. شعار سال: احمدعلی کیخا با بحرانی خواندن وضعیت تالاب‌های کشور، نسبت به مهاجرت‌های دسته‌جمعی ناشی از […]