دهک  | dehak
خشکیدگی جنگل Archives | دهک | dehak
  • جنگل‌های زاگرسی از نفس افتادند
  • شعارسال: جنگـل‌هـای زاگرس وسیع‌ترین پهنه جنگلی در ایران هستند. این رویشگاه جنگلی که با ۶ میلیون هکتار وسعت، از شمال غربی ایران آغاز شده و نقطه پایانی آن دریاچه پریشان در استان فارس است، ‌تأمین‌کننده ۴۲درصد آب کشور است. علاوه براین، وجود ۵۰درصد دام کشور در این پهنه، نقش مهم این رویشگاه را در امنیت […]