دهک  | dehak
خشکسالی و منابع آب کشور Archives | دهک | dehak
  • آمادگی کامل استانداران و فرمانداران برای تشکیل ستاد بحران آب
  • وزیر کشور در جلسه بررسی وضعیت خشکسالی و منابع آب کشور و مقابله با بحران آب از آمادگی کامل استانداران و فرمانداران برای تشکیل ستاد بحران آب خب داد و گفت: نقش مردم در مدیریت بحران آب بی بدیل است و همه دستگاه‌های مرتبط با انجام تهمیدات لازم باید برنامه‌های پیش بینی شده در این […]