دهک  | dehak
خشکسالی بهاری Archives | دهک | dehak
  • دست های رو به آسمان گندمکاران
  • این روزها دست های رو به آسمان گندمکاران در آذربایجان غربی قامت آنان را صاف تر کرده و این جهادگران عرصه امنیت غذایی را به میمنت افزایش تولید و ارتقا کیفیت محصول به شکرگذاری واداشته است شعارسال:این روزها دست های رو به آسمان گندمکاران در آذربایجان غربی قامت آنان را صاف تر کرده و این […]