دهک  | dehak
خشکبار ایران Archives | دهک | dehak
  • چرا رتبه ایران در صادرات کشمش تنزل یافت؟
  • شعار سال: ایران از نظر تولید انگور و صادرات کشمش از رتبه ویژه‌ای در دنیا برخوردار است که پس از فرش و پسته جایگاه سوم در صادرات غیرنفتی را داراست. این درحالی است که در سال های اخیر به سبب افت صادرات کشمش، جایگاه ایران از لحاظ صادرات در بازارهای جهانی تنزل یافته در حالیکه […]